top of page
Behandling
GENERELL UNDERSØKELSE

Ved førstegangskonsultasjon settes det alltid av god tid til generell undersøkelse. En undersøkelse består alltid av en anamnese (sykehistorie, når og hvor gjør det vondt osv.) og en generell/ortopedisk undersøkelse. Dette gjør man for å avdekke hva som gjør vondt, hvor det gjør vondt og hvorfor det har blitt smerter. Med bakgrunn i den generelle undersøkelsen igangsetter man tiltak, videre undersøkelser eller behandling.

OMK_0447-56.jpg
ULTRALYD-UNDERSØKELSE

Ultralyd er et hjelpemiddel som er godt egnet til å undersøke ledd, sene og muskel-problematikker. Sammen med alminnelige tester kommer vi nærmere årsaken til smertene. Dette vises tydeligere i enkelte tilfeller. For eksempel kan man ved kalkskulder tydelig se kalken komme i klem ved dynamisk undersøkelse (undersøkelse ved bevegelse), eller man kan tydelig se avrivninger i muskel eller senevev. Ultralyd er også nyttig i forhold til å treffe riktig ved behandling, for eksempel ved trykkbølgebehandling eller nålebehandling.

428A1433.jpg
RØNTGEN / MR

Det rekvireres MR, røntgen eller CT-undersøkelser etter behov. Særlig gjelder dette ved traumer (mistanke om brudd, korsbåndskader og så videre), ved mistanke om malignitet (for eksempel alvorlig sykdom) eller der det kan være nødvendig å vurdere operasjon (for eksempel ved alvorlig nerverotspåvirkning/isjias).

428A1532.jpg
MANUELL BEHANDING

Manuell behandling er en samlebetegnelse for behandling av muskler og ledd. Behandlingen kan bestå av bløtvevsmobilisering (massasjeteknikker), pressurteknikker (trigerpunktbehandling), tørrnåling (medisinsk akupunktur), tøying (MET), leddmobilisering og/eller leddmanipulasjon (knekking). Behandlingen tilpasses hvert enkelt problem, og oftest kombineres flere teknikker.

428A1486.jpg
TRYKKBØLGE

Trykkbølgebehandling er en modalitetene vi benytter på problemer relatert til muskler og sener. Modaliteten er særlig effektiv på forkalkninger i senevev, men benyttes også på langvarige smerter i muskler/sener. Eksempler på bruk er; kalkskulder, achillessmerter, plantar fascitt, musearm og tennisalbue.

KRYSTALLSYKE/SVIMMEL

Ved svimmelhet benyttes en rekke undersøkelser, og behandlingen tilpasses problemet. Ved mistanke om krystallsyke benyttes for eksempel noen spesielle briller (Frenzel-briller) for å stille diagnosen, og behandlingen består gjerne i såkalte reposisjonsøvelser.

OPPSØKENDE BEHANDLING

Etter avtale tilbys behandling på ønsket sted, enten hjemme hos pasienten eller på arbeidsplassen. Prisen avtales på forhånd og inkluderer transport, medbrakt behandlingsbenk/utstyr og medbrakt journal. Les mer >

TØRRNÅLING

Tørrnåling blir også ofte kalt medisinsk akupunktur. Ved tørrnåling benyttes enten akupunkturnål eller sprøytespiss, alt etter hva som er målet med behandlingen. Typisk brukes akupunkturnåler for å løse opp i muskler (for eksempel ved hodepine), mens sprøytespiss kan benyttes for å løse opp forkalkninger eksempelvis i sener.

IMG_2989.jpg
LASER

Low-level laser, eller kald laser, er en type laser som genererer lite varme (derav navnet kald laser). I likhet med sollys virker kald laser på cellenivå. Dette innebærer at lyset absorberes i cellen, og som følge av dette forandres og moduleres stoffer som blant annet påvirker helingsprossessen. I klinikken brukes oftest laser som et supplement til å dempe betennelsestilstander og/eller smertetilstander. Typisk vil det bli brukt ved akutte skader eller langvarige smerter. Eksempler hvor laser blir brukt er skuldersmerter, knesmerter, prolapssmerter, nakkesmerter osv

ØVELSER / TRENING

I mange tilfeller vil det, i tillegg til det vi kaller passiv behandling (behandling av terapeut på benk), også være behov for en aktiv tilnærming i form av øvelser eller trening. Det tilstrebes at dette tilpasses hver enkelt pasient, ikke bare i form av belastning, men også i forhold til den enkeltes interesser. Exorlive benyttes gjerne slik at pasienten får både beskrivelser og bilder av øvelsene.

exorlive.jpg
bottom of page