top of page

Åpner for pasienter igjen 20. april!!

Da er det endelig vedtatt. Jeg åpner for pasienter igjen 20. april etter en lang periode med strenge restriksjoner fra Helsedirektoratet....

Stengt på grunn av COVID-19 epidemi

Da er også fysioterapeuter og kiropraktorer (m.f.) nødt til å stenge for en periode. Foreløpig er det satt til 26. mars, men det kan...

Direktenummer fungerer igjen

Jeg har hatt noe problemer med midt direktenummer, 45381038, som følge av bytte av leverandør. Dette skal nå fungere igjen. Skulle det...

bottom of page